Teatre. 5è curs

€1
0 ratings

Aquesta seqü.ncia de tècniques teatrals està especialment dissenyada per a alumnes de 5è de primària. Les ac;vitats van més enllà de les tècniques bàsiques i introdueixen als estudiants en la improvisació, l'expressió avançada i la preparació de representacions més complexes.

Les ac;vitats com els jocs teatrals, les escenes improvisades i la creació de monòlegs ofereixen oportunitats per explorar la crea;vitat, la comunicació i la col·laboració mentre apliquen les tècniques teatrals apreses. La seqü.ncia culmina amb la representació final, on els estudiants podran demostrar el seu domini en l'escenari.

I want this!
Size
317 KB
Length
2 pages
€1

Teatre. 5è curs

0 ratings
I want this!