Profile PictureRacoMusical

Ens expressem des d'obres d'art

€2
1 rating

CAT - En aquesta activitat es pretén donar a conèixer diferents obres de l’art pictòric que han estat rellevants al llarg de la història de l’art en diferents moviments artístics.

El material compta amb 26 obres pictòriques, 26 propostes d’audicions i 48 targetes amb diferents propostes per a treballar en equip i mitjançant diferents dinàmiques per a potenciar la reflexió crítica a partir de la interpretació, l’expressió oral, escrita i corporal, la creativitat i la improvisació.

 

La dinàmica de la proposta didàctica és senzilla. Conjuntament visualitzarem o escoltarem una de les obres o audicions i un dels equips agafaran a l’atzar una de les targetes. Es donarà a l’equip pocs  minuts per tal que conversin sobre el que els ha tocat fer prioritzant la improvisació i la reflexió crítica i directa sense gaire preparació prèvia. La resta del grup-classe podrà fer les seves aportacions en relació a la consigna i l’obra visualitzada una vegada que l’equip hagi acabat la seva intervenció.


ESP - En esta actividad se pretende dar a conocer diferentes obras del arte pictórico que han sido relevantes a lo largo de la historia del arte en diferentes movimientos artísticos.

El material cuenta con 26 obras pictóricas, 26 propuestas de audiciones y 48 targetas con diferentes propuestas para trabajar en equipo y mediante diferentes dinámicas para potenciar la reflexión crítica a partir de la expresión oral, escrita y corporal, la creatividad y la improvisación.

 La dinámica de la propuesta es sencilla. Conjuntamente visualizaremos o escucharemos una de las obras o audiciones y uno de los equipos cogerán una tarjeta al azar. Se dará a los equipos pocos minutos para que conversen sobre lo que les ha tocado hacer priorizando la improvisación y la reflexión crítica y directa sin mucha preparación previa. El resto del grupo-clase podrá hacer sus aportaciones con relación a la consigna y la obra visualizada o escuchada una vez que el equipo haya acabado con su intervención.

Add to cart

Ratings

5.0
(1 rating)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
€2

Ens expressem des d'obres d'art

1 rating
Add to cart