SA. Agrupacions instrumentals. CS (situació d'aprenentatge)

€10
0 ratings

El reconeixement i discriminació auditiva és un dels objectius de l’ensenyament, aprenentatge i valoració de la música, amb la finalitat de conèixer, qüestionar-se, gaudir i expressar-se a partir de la música. En aquest punt en aquesta unitat es pretén acotar una mica més en aquest procés fixant-nos principalment en Les agrupacions instrumentals.

La seqüència compta amb aproximadament 12 sessions d'ensenyament/aprenentatge en les que es treballarà, a partir de les agrupacions instrumentals proposades:

  • Audició i anàlisi
  • Aprenentatge en equips cooperatius
  • Recerca d'informació i exposició
  • Creativitat i creació plàstica
  • Cançó i interpretació instrumental
  • Metacognició i autoavaluació

Amb aquesta unitat es pretén que els i les alumnes siguin capaços/es de reconèixer, analitzar, gaudir i valorar les agrupacions instrumentals seleccionades i les seves característiques mitjançant el treball cooperatiu i en equip i l’exploració i expressió de les idees i emocions que ens genera la música. Aquelles impressions, coneixements i pràctiques es   recolliran a la carpeta d’aprenentatge.

I want this!
Size
1.14 MB
Length
16 pages
Copy product URL
€10

SA. Agrupacions instrumentals. CS (situació d'aprenentatge)

0 ratings
I want this!