Edit product

€0+

Orientacions claudi confinament

A continuació us presento diverses activitats complementàries a les que realitzarem amb la proposta didàctica “el descobriment d’en Claudi”.

Aquestes les podem entendre com una adaptació per a un possible confinament temporal del grup a les que es proposen al conte, tenint en compte que els objectius de les activitats, les competències treballades i els continguts treballats són els mateixos que es desenvolupen a la proposta didàctica del conte.

  • Size295 KB
  • Length3 pages

Checkout

Orientacions claudi confinament

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

Summary

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad