Nombres decimals

€0+
0 ratings

Document amb enllaços a jocs, activitats i pràctiques interactives per a aprendre i consolidar el coneixement, numeració, càlcul i raonament a partir dels nombres decimals.

I want this!
62 downloads
Size
286 KB
Length
5 pages
€0+

Nombres decimals

0 ratings
I want this!